Hala Sportowa

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

W dniu 25 listopada 2017 r. w Hali Sportowej w Strumieniu odbył się
Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej juniorów młodszych (rocznik 2001
i 2002) trzech współpracujących ze sobą Podokręgów: Čadcy (Słowacja),
Frydka – Mistka (Czechy), Skoczowa (Polska)
Turniej rozgrywany był w dwóch grupach (osobno dla swojego rocznika), mecze
rozgrywano systemem “każdy z każdym” (1 x 30 min.).
Wyniki turnieju:
ROCZNIK 2001
Skoczów – Frydek-Mistek – 3:0
Frydek-Mistek – Čadca – 3:4
Čadca – Skoczów – 4:3
Tabela końcowa
1. Čadca – 6pkt. 8:6
2. Skoczów – 3pkt. 6:4
3. Frydek-Mistek – 0pkt. 3:7
ROCZNIK 2002
Skoczów – Frydek-Mistek – 5:3
Frydek-Mistek – Čadca – 3:5
Čadca – Skoczów – 3:0
Tabela końcowa
1. Čadca – 6pkt. 8:3
2. Skoczów – 3pkt. 5:6
3. Frydek-Mistek – 0pkt. 6:10
Prezes Podokręgu Skoczów Bogusław Walica i Przewodniczący Kolegium Sędziów
Podokręgu Skoczów Józef Mazur po zakończonym turnieju wręczyli zwycięskim
drużyną puchary.
Ponad to 19 i 26 listopada rozegrano turnieje piłki nożnej o Puchar Prezesa Podokręgu Skoczów.
Strumieńscy juniorzy i trampkarze zajęli miejsca VII.
Informacje i zdjęcia dostarczył Stanisław Ochodek