Hala Sportowa

 

Strumień ul. Młyńska 8

tel.33 8571-707 / 668184655
halasportowa.strumien@wp.pl

  INFORMUJEMY, że
od dnia 
24 czerwca do 31 sierpnia br.

HALA SPORTOWA I SIŁOWNIA
otwarta od godz. 14.00 do 22.00
                                                                                 

                   

O  P  Ł  A  T  Y

ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU I URZĄDZEŃ HALI SPORTOWEJ W STRUMIENIU

 

 1. Opłaty za korzystanie z sali w hali sportowej w Strumieniu:
 • opłata podstawowa za najem sali na imprezy sportowe niebiletowane:
 1. a) za jedną godzinę – 85,00 zł;
 2. b) za półtorej godziny – 120,00 zł;
 3. c) za dwie godziny – 150,00 zł;
 4. d) za każdą następną rozpoczętą godzinę – 75,00 zł;
 5. e) za jedną godzinę za 1/2 część powierzchni hali sportowej – 50,00 zł;
 6. f) za jedną godzinę za 1/3 część powierzchni hali sportowej – 40,00 zł;

2)  za najem sali na imprezy sportowe biletowane oraz w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – opłaty podane w ust. 1 pkt 1, podwyższa się o 50%,

3)  za najem sali na organizację koncertów, imprez rozrywkowych opłaty ustala się na podstawie negocjacji:

 1. a)  imprezy niebiletowane – nie mniej niż 85,00 zł za godzinę;
 2. b)  imprezy biletowane – nie mniej niż 150,00 zł za godzinę;

4)  za najem sali na organizację targów i wystaw ustala się opłaty na podstawie negocjacji:

 1. a)  za przygotowanie i demontaż – nie mniej niż 80,00 zł za godzinę;
 2. b)  dzień targowy, wystawy – nie mniej niż 130,00 zł za godzinę;

5) za najem sali przez szkołę podstawową z terenu gminy Strumień, w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz organizacje rozgrywek i turniejów międzyszkolnych – nie mniej niż 60,00 zł za godzinę lekcyjną;

6) za najem sali przez kluby sportowe z terenu gminy Strumień:

 1. a)  za jedną godzinę – 50,00 zł;
 2. b)  za dwie godziny – 80,00 zł;
 3. c)  za każdą następną rozpoczętą godzinę – 40,00 zł;

7) za najem sali przez grupy nie stowarzyszone młodzieży uczącej się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – w każdy poniedziałek w godzinach od 16:15 do 18:00 – 1,00 zł;

8) za najem sali przez osoby niepełnosprawne biorące udział w zawodach i konkursach sportowych na podstawie skierowania Burmistrza Strumienia – w środy i piątki w godzinach uzgodnionych z kierownikiem hali – 1,00 zł za dzień.

 

 1. Opłaty za korzystanie z siłowni w hali sportowej w Strumieniu:

1)  szkoły podstawowe z terenu gminy Strumień w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzonych w hali sportowej – 1,00 zł za dzień;

2)  osoby indywidualne – 10,00 zł za godzinę;

3)  osoby indywidualne karnety dziesięciokrotnego wejścia – 80,00 zł;

4)  młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – 7,00 zł za godzinę;

5)  młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień karnety dziesięciokrotnego wejścia – 50,00 zł;

6)  osoby niepełnosprawne biorące udział w zawodach i konkursach sportowych na podstawie skierowania Burmistrza Strumienia – w środy i piątki w godzinach uzgodnionych z kierownikiem hali – 1,00 zł za dzień;

7)  kluby sportowe z terenu gminy Strumień – 40,00 zł za godzinę;

8)  osoby indywidualne i młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji lub dowodu osobistego – 2 godziny w cenie 1 godziny, w przypadku korzystania z siłowni do godziny 16:00.

 

 1. Opłata za umieszczenie reklam w hali sportowej w Strumieniu – 60,00 zł miesięcznie za m2

 

 1. Opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych:
 2. a)  nocleg w pokoju 1-2 osobowym – doba 30,00 zł
 3. b)  nocleg w pokoju 4-6 osobowym – doba 25,00 zł.

 

 1. Opłata za udostępnienie hali sportowej na grę w tenisa stołowego – karnet dziesięciokrotnego wejścia – 60,00 zł.

 

 1. Opłata za udostępnienie hali sportowej na grę w badmintona za 2 godziny.
 2. a) młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – 9,00 zł
 3. b) dorośli – 14,00 zł
 4. c) opłata za karnet dziesięciokrotnego wejścia – 120,00 zł
 5. d) opłata za karnet dziesięciokrotnego wejścia dla młodzieży uczącej się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – 70,00 zł.

 

 1. Udostępnienie hali sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strumień w ramach zajęć sportowych w czasie wolnym od nauki szkolnej, organizowanych przez Gminę Strumień – 350,00 zł.

 

 1. Opłaty podane w niniejszym wykazie są opłatami brutto.

 

 1. Opłaty podane w niniejszym wykazie, za wyjątkiem ust. 4 i 7, obejmują możliwość korzystania z szatni i natrysków.

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia