Hala Sportowa

 

Strumień ul. Młyńska 8

tel.33 8571-707 / 668184655
halasportowa.strumien@wp.pl

     Ostatnie wejście na siłownię o godz. 21.00
W razie wynajęć w sobotę lub w niedzielę kontakt tel.  668184655

 

                       

O  P  Ł  A  T  Y

ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU I URZĄDZEŃ HALI SPORTOWEJ W STRUMIENIU

1.  Opłaty za korzystanie z sali w hali sportowej w Strumieniu:

  1. opłata podstawowa za najem sali na imprezy sportowe niebiletowane:

a) za jedną godzinę – 85,00 zł;

b) za półtorej godziny- 120,00 zł;

c) za dwie godziny – 150,00 zł;

d) za każdą następną rozpoczętą godzinę – 75,00 zł;

e) za jedną godzinę za ½ część powierzchni hali sportowej – 50,00 zł;

f) za jedną godzinę za 1/3 część powierzchni hali sportowej– 40,00 zł.

2)   za najem sali na imprezy sportowe biletowane oraz w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – opłaty podane w ust. 1 pkt 1 i 4, podwyższa się o 50%,

3)   za najem sali na organizację koncertów, imprez rozrywkowych opłaty ustala się na podstawie negocjacji:

a)  imprezy niebiletowane – nie mniej niż 85,00 zł za godzinę;

b)  imprezy biletowane – nie mniej niż 150,00 zł za godzinę;

4)   za najem sali na organizację targów i wystaw ustala się opłaty na podstawie negocjacji:

a)  za przygotowanie i demontaż – nie mniej niż 80,00 zł za godzinę;

b)  dzień targowy, wystawy – nie mniej niż 130,00 zł za godzinę;

5) za najem sali przez szkołę podstawową z terenu gminy Strumień, w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz organizacje rozgrywek i turniejów międzyszkolnych – 50,00 zł za godzinę lekcyjną;

6) za najem sali przez kluby sportowe z terenu gminy Strumień:

a)   za jedną godzinę – 50,00 zł;

b)   za dwie godziny – 80,00 zł;

c)   za każdą następną rozpoczętą godzinę – 40,00 zł;

7) za najem sali przez grupy nie stowarzyszone młodzieży uczącej się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – w soboty w godzinach od 10.00 do 12.00 – 1,00 zł za godzinę (w godzinach nie zarezerwowanych na turnieje i zawody sportowe);

8) w okresach wakacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Strumień w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 – 5,00 zł za godzinę (w godzinach nie zarezerwowanych przez inne grupy i obozy sportowe);

9) za najem sali przez osoby niepełnosprawne biorące udział w zawodach i konkursach sportowych na podstawie skierowania Burmistrza Strumienia

 – w środy w godzinach uzgodnionych z kierownikiem hali – 1,00 zł za godzinę .

2. Opłaty za korzystanie z siłowni w hali  sportowej w Strumieniu:

1)   szkoły podstawowe z terenu gminy Strumień w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzonych w hali sportowej – 1,00 zł za godzinę lekcyjną;

2)   osoby indywidualne – 10,00 zł za godzinę;

3)   młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – 7,00 zł za godzinę;

4)   karnety dziesięciokrotnego wejścia – 80,00 zł za godzinę;

5) karnety dziesięciokrotnego wejścia ulgowy młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – 50,00 zł za godzinę;

6)   osoby niepełnosprawne biorące udział w zawodach i konkursach sportowych na podstawie skierowania Burmistrza Strumienia – w środy i piątki w godzinach uzgodnionych
z kierownikiem hali – 1,00 zł za dobę;

7)  kluby sportowe z terenu gminy Strumień – wejście grupowe – 40,00 zł za godzinę.

3. Opłata za umieszczenie reklam w hali sportowej w Strumieniu – 60,00 zł miesięcznie za m2

4. Opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych:

a)   nocleg w pokoju 1-2 osobowym – doba 30,00 zł;

b)   nocleg w pokoju 4-6 osobowym – doba 25,00 zł;

5. Opłata za korzystanie ze stołu bilardowego:

a) młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej 5,00 zł za godzinę;

b) dorośli 7,00 zł za godzinę;

6. Opłata za korzystanie ze stołu do gry w tenisa stołowego:

a) młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej 5,00 zł za godzinę;

b) dorośli 7,00 zł za godzinę;

7. Opłata za udostępnienie hali sportowej na grę w badmintona

a) młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – 9,00 zł za dwie godziny;

b) dorośli – 14,00 zł za dwie godziny;

c) opłata za karnet 10 krotnego wejścia- 120,00 zł za dwie godziny;

d) opłata za karnet 10 krotnego wejścia dla młodzieży uczącej się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej- 70,00 zł za dwie godziny.

8. Opłaty podane w niniejszym wykazie są opłatami brutto.

9. Opłaty podane w niniejszym wykazie, za wyjątkiem ust. 3 obejmują możliwość korzystania z szatni i natrysków.

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia