Hala Sportowa

 

Strumień ul. Młyńska 8

tel.33 8571-707 / 668184655
halasportowa.strumien@wp.pl

 

 

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU I URZĄDZEŃ HALI SPORTOWEJ W STRUMIENIU
Opłaty za korzystanie z Sali w Hali Sportowej w Strumieniu;
1) opłata podstawowa za najem Sali na imprezy sportowe niebiletowane;
      a) za jedną godzinę – 60,00 zł;
      b) za półtorej godziny – 75,00 zł;
      c) za dwie godziny – 100,00 zł;
      e) za każdą następną rozpoczętą godzinę – 50,00;
2) za najem sali na imprezy sportowe biletowane oraz w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – opłaty podane w ust. 1 pkt 1 i 7, podwyższa się o 50%,
3) za najem Sali na organizację koncertów, imprez rozrywkowych opłaty ustala się na podstawie negocjacji:
      a) imprezy niebiletowane – nie mniej niż 60,00 zł za godzinę;
      b) imprezy biletowane – nie mniej niż 100,00 zł za godzinę;
4) za najem Sali na organizację targów i wystaw ustala się opłatę na podstawie negocjacji;
      a) za przygotowanie i demontaż – nie mniej niż 70,00 zł za godzinę;
      b) dzień targowy, wystawy – nie mniej niż 100,00 zł za godzinę;
5) za najem Sali przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Strumień, w ramach zajęć 40,00 zł za godzinę lekcyjną;
6) za najem Sali przez kluby sportowe z terenu gminy Strumień:
      a) za jedną godzinę – 50,00 zł;
      b) za dwie godziny – 80,00 zł;
      c) za każdą następną godzinę – 40,00 zł;
   7) za najem Sali przez grupy nie stowarzyszone młodzieży uczącej się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – w każdy poniedziałek w godzinach od 16.16 – 18.00 – 1,00 zł;
   8) w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Strumień w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 – 1,00 zł; (w godzinach niezarezerwowanych przez inne grupy i obozy sportowe);
   9) za najem salin przez osoby niepełnosprawne biorące udział w zawodach i konkursach sportowych na podstawie skierowania Burmistrza Strumienia – w środy i piątki w godzinach ustalonych przez z kierownikiem hali – 1,00 zł za dzień.
2. Opłaty za korzystanie z siłowni w Hali Sportowej w Strumieniu:
   1) szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Strumień w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzonych w Hali Sportowej – 1.00 zł za dzień;
   2) osoby indywidualne – 5,00 zł za godzinę;
   3) młodzież ucząca się z terenu gminy Strumień za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej – 3,00 zł za godzinę;
   4) karnet dziesięciokrotnego wejścia – 35 zł za godzinę;
   5) osoby niepełnosprawne biorące udział w zawodach i konkursach sportowych na podstawie skierowania Burmistrza Strumienia – w środy i piątki w godzinach uzgodnionych z kierownikiem hali  – 1,00 zł za dzień;
  6) kluby sportowe z terenu gminy Strumień – 25,00 zł za godzinę;

3) Opłata za korzystanie z reklam w Hali Sportowej w Strumieniu  50,00 zł miesięcznie za m2.

4) Opłata za wynajem pomieszczeń mieszkalnych, grupom zorganizowanym, obozom sportowym:
   a) nocleg w pokoju 1-2 osobowym – doba 20,00 zł;
   b) nocleg w pokoju 4-6 osobowym – doba 15,00 zł;