Hala Sportowa

FERIE ZIMOWE W HALI

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W HALI SPORTOWEJ
W CZASIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI Z GMINY STRUMIEŃ

11.02.2019 r. godz.13.00-15.00
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ dla uczniów klas VI-VIII i klas gimnazjalnych
12.02.2019 r. godz. 13.00 – 15.00
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ dla uczniów klas I – V
13.02.2019 r. godz. 13.00 – 15.00
TURNIEJ KOSZYKÓWKI dla uczniów klas VI-VIII i klas gimnazjalnych
14.02.2019 r. godz. 10.00 – 13.00
Wyjazd na LODOWISKO do Pawłowic
Zapisy i zgody do pobrania w Hali Sportowej lub w Szkole Podstawowej ul. 1 maja 38
15.02.2019 r. godz. 13.00- 15.00
TURNIEJ KOSZYKÓWKI dla uczniów klas I – V

18.02.2019 r. godz. 13.00 – 15.00
TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ dla uczniów klas VI-VIII i klas gimnazjalnych
19.02.2019 r. godz. 13.00 – 15.00
GRY I ZABAWY SPRAWNOŚCIOWE – dla uczniów klas I – V
20.02.2019 r. godz. 10.00 – 13.00
Wyjazd na BASEN KĄPIELOWY do Pawłowic – pokonanie wodnego toru.
Zapisy i zgody do pobrania w Hali Sportowej lub w Szkole Podstawowej ul. 1 maja 38
21.02.2019 r. godz. 13.00 – 15.00
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO dla uczniów klas VI-VIII i klas gimnazjalnych
22.02.2019 r. godz. 13.00 – 15.00
WYŚCIGI RZĘDÓW, TURNIEJ HOKEJA HALOWEGO- dla uczniów klas I – V
MŁODZIEŻ STARSZA I STUDENCI W DNIACH OD 11 DO 22.02.2019 r.
W GODZINACH OD 13.00 – 15.00
mogą korzystać z SIŁOWNI w Hali Sportowej (za okazaniem legitymacji szkolnej).