BasenHala Sportowa

Wakacyjna Szkółka Pływania

Kolejną sportową ofertą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki dla dzieci z gminy Strumień jest szkółka pływania. Zajęcia prowadzone są na basenie kąpielowym w Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji i potrwają do 23 sierpnia br. Dzieci uczęszczające na zajęcia podzielone są na trzy grupy w zależności od wielu i umiejętności. Instruktorem na zajęciach jest pan Tomasz Milanowski.
Podczas nauki pływania warto korzystać z rad osób kompetentnych. Kontakt z osobą posiadającą uprawnienia do nauczania pływania zwiększa prawdopodobieństwo, że opanujemy dobrą technikę.