Hala Sportowa

BOCCE OLIMPIAD SPECJALNYCH

W środę 20 listopada br. w Hali Sportowej w Strumieniu odbył się VII Beskidzki Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych Polska pod honorowym patronatem Burmistrz Strumienia Anny Grygierek. Do rywalizacji przystąpiło 80 zawodników z 13 klubów: „Soła” Kęty, „Jeżyk” Wadowice, „Żywczak” Żywiec, „Braterstwo” Skoczów, „Leskowiec” Kaczyna, „Pogórzanki” Pogórze, „Jedynka” Kęty, „Iskierka” Izdebnik, „Spartakus” Bobrek, „Sokół” Strumień, „Cieszyńskie Orły” Cieszyn, „Płomień” Bulowice, „ADA” Bielsko-Biała. W ceremonii otwarcia uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Strumienia Włodzimierz Cybulski, Prezes Oddziału Olimpiady Specjalne Polska Beskidzkie Krzysztof Krzyżanowski, Beata Greń Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strumieniu, Dyrektor DPS w Strumieniu Anna Sławińska, Zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie Barbara Wójtowicz-Kunc, Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Skoczowie Joanna Wieja, Kierownik WTZ w Drogomyślu Sebastian Słonina oraz Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie z klas 3 i 7 a wolontariuszami na zawodach były uczennice z klasy 8 a Szkoły Podstawowej w Strumieniu.
Na zakończenie zawodów medale wręczyła Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan oraz prezesi klubów OSP.