Sport w Gminie

Gminne szachy

8 października br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się zawody szkolne w Drużynowych Szachach. Zespół, który bierze udział w turnieju musi składać się z 4 zawodników w tym 1 dziewczyny (min). Do współzawodnictwa szkolnego przystąpiły szkoły z Bąkowa, Drogomyśla, Zabłocia i ze Strumienia.
Wyniki
Grupa – Igrzyska Dzieci rocz. 2009 i mł,
I miejsce SP Strumień
II miejsce SP Drogomyśl
III miejsce SP Bąków
IV miejsce SP Zabłocie
Grupa – Igrzyska Młodzieży rocz. 2007-2008
I miejsce SP Zabłocie
II miejsce SP Strumień
Sędzią zawodów był Leszek Czaja, a drużyny przygotowali: Barbara Puda, Jan Jałowiczor i Krzysztof Trzaskalik.
Zwycięskie zespoły z etapu gminnego przechodzą do finału powiatowego, który rozegrany zostanie
IDZ – 19.10 a IMl. 21.10
w MGOK w Strumieniu.