Boiska Wielofunkcyjne

Gminny Turniej Piłki Nożnej

W dniu 11 października br. do miejsko-gminnego Turnieju Piłki Nożnej rocz. 2007-2008 rozgrywanego na boisku za Szkołą Podstawową w Strumieniu przystąpiły 3 szkolne drużyny. Szkoła Podstawowa z Bąkowa, z Drogomyśla i ze Strumienia. Celem rywalizacji było wyłonienie najlepszej drużyny, która reprezentowała będzie naszą gminę w rywalizacji na szczeblu grupowym w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Wyniki
I miejsce SP Strumień
II miejsce SP Bąków
III miejsce SP Drogomyśl
Na zakończenie rozgrywek medale i dyplomy wręczyła zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Strumieniu Bożena Filipowska.