Hala Sportowa

Turniej Piłki Siatkowej OSP

24 marca br. w strumieńskiej hali odbył się XI Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięły udział wszystkie jednostki z gminy Strumień oraz jednostka OSP z Horni Datynê k/Vratimova z Czech. Turniej podsumowała i wręczyła puchary, nagrody i dyplomy Burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Obecni na turnieju byli: dh Marek Omozik Prezes Związku Miejsko- Gminnego ZOSP RP, Komendant Związku Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Ireneusz Nowak, dh Marian Hus Prezes OSP Bąków. Nad sprawną organizacją zawodów czuwał dh Jacek Jagieła Wice -prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP, turniej sędziowali Krzysztof Krzyżanowski i Ryszard Miodoński.
Wyniki:
I miejsce OSP Pruchna
II miejsce OSP Strumień
III miejsce OSP Drogomyśl
PK  OSP Horni Datynê
IV miejsce OSP Zbytków
V miejsce OSP Bąków
VI miejsce OSP Zabłocie