Hala Sportowa

Trening Aktywności Motorycznej MATP

29 listopada br. w Hali Sportowej w Strumieniu po raz pierwszy odbył się Trening Aktywności Motorycznej (MATP), który jest oficjalnym programem sportowo-rehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych. Program MATP dedykowany jest osobom, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnych treningach i zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych z powodu współistniejących z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawności fizycznych. Zawodników z Regionalnego Beskidzkiego Oddziału Olimpiad Specjalnych, trenerów, rodziców, opiekunów przywitała dyrektor Szkoły Podstawowej Beata Greń. Uczennice klas czwartych przygotowały taniec, który uświetnił Ceremonię otwarcia. W Dniu Treningowym nie prowadzi się klasyfikacji, wszyscy uczestnicy otrzymują medale. Naszym sportowcom medale te wręczyła dzisiaj Burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Walontariuszami na imprezie byli uczniowie klasy sportowej z 3a. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia Treningu, gdyż dał on uczestnikom możliwość przeżywania radości i poczucia dumy ze swoich osiągnięć i rozwijania potencjalnych możliwości.