Hala SportowaSport w Gminie

MIKOŁAJ DLA SZKÓŁ

1 grudnia 2018 r. w Hali Sportowej, w Szkole Podstawowej w Strumieniu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie odbyły się imprezy sportowo – rekreacyjna dla dzieci szkół podstawowych gminy Strumień. W zawodach pod hasłem: „Z MIKOŁAJEM ZDROWO, BO NA SPORTOWO”
odbyły się rozgrywki w piłkę koszykową, siatkową, zabawy mikołajkowe, wyścigi rzędów na wesoło, przeciąganie liny.
Wyniki t
urnieju koszykówki dzieci rocz. 2006 i mł. (w ramach współzawodnictwa szkół)
dziewczęta:
I miejsce SP Strumień
II miejsce SP Baków
III miejsce SP Zabłocie
IV miejsce SP Drogomyśl
chłopcy:
I miejsce SP Strumień
II miejsce SP Bąków
III miejsce SP Drogomyśl
IV miejsce SP Zabłocie
Wyniki turnieju siatkówki młodzież rocz. 2003 – 2005 (w ramach współzawodnictwa szkół)
dziewczęta
I miejsce SP Strumień
II miejsce SP Baków
III miejsce SP Pruchna
IV miejsce SP Zabłocie
chłopcy:
I miejsce SP Pruchna
II miejsce SP Drogomyśl
III miejsce SP Strumień
IV miejsce SP Zabłocie
W wyścigach rzędów kolejność była następująca:
SP Strumień, SP Drogomyśl, SP Pruchna, SP Zabłocie i SP Baków.
W przeciąganiu liny najsilniejszą drużyną okazał się zespół z Bąkowa następne drużyny to:
Zabłocie, Drogomyśl, Pruchna i Strumień.
W rozgrywkach mikołajkowych brało udział ok. 250 uczniów oraz 14 nauczycieli, którzy sędziowali i dbali o bezpieczeństwo naszych młodych sportowców. Z Gminnego Programu Profilaktyki zakupiono posiłek regeneracyjny, nagrody dla szkół w postaci sprzętu sportowego oraz zapewniono przejazd na zawody.