Hala Sportowa

Białogród z X wieku.

W czwartkowe przedpołudnie koloniści w odpowiednich strojach udali się do osady warownej Białogród z X w. Dzieci w osadzie zobaczyły rekonstrukcję zagrody z okresu wczesnego średniowiecza występującą na terenie Śląska Cieszyńskiego oraz poznały sposób życia jej mieszkańców. W osadzie oprócz zabudowań, w których żyją ludzie, zobaczyły zagrody dla zwierząt wywodzących się z najstarszych ras znanych z tej części Europy. W Białogrodzie dzieci posiliły się upieczoną kiełbaską, a następnie udały się na spotkanie do Ratuszu z Zastępcą Burmistrza Strumienia Włodzimierzem Cybulskim. Każdy z uczestników na półkolonii otrzymał pamiątkowy upominek a na ochłodę lody.