Hala SportowaSport w Gminie

GMINNE ZAWODY MIKOŁAJKOWE

GMINNE ZAWODY MIKOŁAJKOWE pod nazwą: „AKTYWNIE, ZDROWO I SPORTOWO”
odbędą się 7 grudnia 2019 r. w Hali Sportowej, w Szkole Podstawowej w Strumieniu oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bąkowie. Uczestniczyć w imprezie będą reprezentacje szkolne wszystkich szkół gminy Strumień tj: około 270 uczniów.
Odbędą się: turnieje w piłkę siatkową, nożną, zabawy mikołajkowe oraz wyścigi rzędów na wesoło.
Z Gminnego Programu Profilaktyki zakupione zostaną nagrody rzeczowe  w postaci sprzętu sportowego dla szkół, medale dla zwycięskich drużyn. Zapewniony będzie przejazd na zawody oraz posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników.