Hala Sportowa

Sportowe ferie

W Hali Sportowej w Strumieniu w czasie ferii zorganizowano dla dzieci z  gminy Strumień zajęcia sportowe, turnieje i zabawy rekreacyjne oraz dwa wyjazdy do Pawłowic (na lodowisko i basen). Młodzież starsza i studenci w tym czasie korzystali z siłowni. Zajęcia finansowane były z Gminnego Programu Profilaktyki.
W czasie zimowej przerwy w hali również odbyły się dwa obozy koszykarskie.