Hala Sportowa

Turniej Siatkówki Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK

W sobotę, 15 października br. odbył się Turniej Piłki Siatkowej Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK rejonu bielskiego pod honorowym Patronatem Burmistrz Strumienia Anny Grygierek. Celem tego wydarzenia sportowego jest popularyzowanie idei krwiodawstwa. Pani Burmistrz oficjalnie otworzyła zawody a na zakończenie wręczyła puchary i nagrody rzeczowe uczestnikom turnieju.
Wyniki:
1 miejsce Klub HDK PCK Bestwina
2 miejsce Klub HDK PCK Hałcnów
3 miejsce Klub HDK PCK Strumień
4 miejsce Klub HDK PCK Koszarawa
Zawody sędziowali: Ryszard Miodoński, Sławomir Pilch.
Dziękujemy organizatorom za profesjonalne przygotowanie zawodów i wszystkim darczyńcom, dzięki którym turniej zyskał odpowiednią oprawę.