Hala Sportowa

Sportowy Turniej Klas III

24 lutego 2018 r. w strumieńskiej hali odbył się Integracyjny Turniej Gier i Zabaw Rodziców i Uczniów o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. Tym razem do zmagań sportowych przystąpili uczniowie i rodzice klas trzecich. Turniej uroczyście otworzyła wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Strumieniu pani Lilla Salachna – Brzoza.
Sportowcy musieli w tym dniu zaliczyć: wahadłowy bieg sztafetowy, skoki w workach, biegi przez przeszkody, odbicia balonów rakietką i turniej w piłkę nożną.
Wyniki:
I miejsce – klasa 3a
II miejsce – klasa 3c
III miejsce – 3d
IV miejsce – 3b
Puchar przechodni zwycięskiej drużynie – 3a, która po raz trzeci obroniła tytuł wręczyła pani wicedyrektor SP w Strumieniu, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. 
W zmaganiach sportowych wzięli udział:
Klasa 3a
Szymon Wyleżuch – Robert, Kinga Nowok – Marek, Agata Janik – Rafał, , Filip Łukowski – Damian Roda, Wojtek Zbijowski – Przemysław, Tymon Wyleżuch – Adam,  Mateusz Milerski – Katarzyna Wyleżuch
Klasa 3 b

Sebastian Spek – Dawid, Zofia Czaja – Leszek, Julia Figas – Tomasz, Oliwia Jagniątkowska – Marek , Łukasz Dudkowiak – Michał, Maksymilian Opolka – Tomasz, Piotr Gaszczyk – Ireneusz
Klasa 3c

Kamila Midura – Tomasz, Wiktoria Borutka – Przemysław Bryła, Wojciech Żeleźnik – Dagmara, Oskar Krzempek – Marek, Wiktoria Szkrobol, Konrad Szkrobol – Leszek Dziędziel
Klasa 3d

Gabriel Kuś – Bartosz, Dominika Brachaczek – Arkadiusz, Alan Dubczyk , Tobiasz Król – Dawid Micek, Karolina Jerzok – Łukasz Kroczek, Wiktor Bierski – Andrzej, Zuzanna Kozik – Dawid
Gorące podziękowania dla wszystkich. którzy przyczynili się do realizacji tego zadania: pani Lilli Salachnie- Brzozie – wicedyrektor SP, Adamowi Kuśce – sędziemu, Magdalenie Malinowskiej – Pudło – fotograf, pani Magdalenie Spek – opieka medyczna, wychowawcom klas III – Joannie Winiarskiej – Czaja, Izabeli Hanzlik, Dorocie Gabzdyl, Barbarze Szczepańskiej, uczennicom: Wiktorii Lazar, Oliwii Hawełce, Mai Mijal, Kamilowi Hellerowi, Łukaszowi Raźniewskiemu – DJ. Radzie Rodziców oraz wszystkim zawodnikom oraz kibicom.

Wyniki i zdjęcia dostarczyła: Barbara Milanowska