Hala Sportowa

Ferie zimowe “Z nami Bezpieczniej”

W poniedziałek 16 stycznia  br. rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki pod hasłem: “Z nami bezpieczniej” zorganizowane zostały zajęcia “Zima w mieście 2023”.
Spotkanie rozpoczęto od omówienia zasad bhp w hali, w szkole i w czasie wyjazdów. Następnie druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strumieniu: Filip Biedrawa, Ewa Zachurzok, Katarzyna Larysz oraz Mariusz Kozok poprowadzili szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kolejnym punktem zajęć był turniej piłki nożnej, rozgrywki sportowe oraz wyścigi rzędów na wesoło. Po sportowych emocjach odbył się konkurs plastyczny: “Nasza zima”.
Zajęcia na zimowisku prowadzą: Marzenia Nikiel i Michalina Gola-Porwoł.