Hala Sportowa

Wyjazd na lodowisko- dzień 2

Wtorek był aktywnym dniem na naszym zimowisku. Rano wyjechaliśmy na lodowisko do Pawłowic, gdzie dzieci miały możliwość nauki jazdy na łyżwach oraz doskonalenia swoich umiejętności.
Po powrocie udaliśmy się do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, tam Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Pani Ewa Kuboszek -Owsiany zaprosiła dzieci na wirtualny spacer po “Małej Ojczyźnie”. Zobaczyły ciekawe miejsca we wszystkich sołectwach naszej gminy. Po projekcji filmu zeszliśmy do Galerii pod Ratuszem, aby zwiedzić wystawę pt: “Bogactwo lasów – naszym skarbem”. Poznaliśmy walory lasu i problemy, które wiążą się z potrzebą zachowania ekosystemów leśnych w dobrej kondycji oraz z historią żubrów pszczyńskich.

 

 

Referat Rozwoju i Promocji wirtualny spacer

Kierownik:      Ewa Kuboszek-Owsiany