Hala Sportowa

Harmonogram zajęć na półkoloniach

Są jeszcze miejsca na zajęcia wakacyjne organizowane w Hali Sportowej dla dzieci szkolnych z gminy Strumień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki – “Zagospodaruj młodzieży czas wolny” pod hasłem: “Z nami bezpieczniej”.

Wakacyjna Szkółka Pływania  03 – 14.07.2017 r.
Koszt uczestnictwa 1 godzina 1 zł. (Ilość godzin będzie ustalona na zebraniu organizacyjnym)
PÓŁKOLONIE I Turnus  17-21.07. 2017 r.
PÓŁKOLONIE II Turnus 24-28.07. 2017 r.
Ilość miejsc ograniczona, karty kolonijne do pobrania w hali.
Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego  14-25.08.2017 r.
Koszt uczestnictwa 1 godzina 1 zł. (Ilość godzin będzie ustalona na zebraniu organizacyjnym)
Wszystkie informacje i zgody na udział w zajęciach dostępne w hali (od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00).

                                                        I TURNUS    17 – 21.07. 2017 r.
godz. 9.00 – 13.00

17.07.2017 r. Zasady BHP w czasie wakacji – spotkanie z Policjantem
Rowerowy tor przeszkód BRD. Gry i zabawy sportowe, Turnieje piłki nożnej i koszykowej.
Inspiracje plastyczne – wykonanie prac z papieru.
18.07.2017 r. Basen kąpielowy w Strumieniu- spotkanie z ratownikiem, „Już pływam” oswojenie z wodą, zabawy w wodzie, gra w piłkę wodną.
19.07.2017 r. Rajd górski na Czantorię.
20.07.2017 r. Podchody „wojskowe”, gra w krykieta, ognisko, pieczenie kiełbasek,
„Wielki Chińczyk”- gra plenerowa.
Konkurs rysunkowy: „Sportowe wakacje”.
21.07.2017 r. Wyjazd do kina w Bielsku-Białej.

                                                  II TURNUS   24 – 28.07. 2017 r.
godz. 9.00 – 13.00

24.07.2017 r. Spotkanie w Remizie Strażackiej-zasady BHP w czasie wakacji. Strażacki tor przeszkód- „Strażak Sam”. Turnieje piłki nożnej i koszykowej.
Konkursy rysunkowe, prace z masy solnej.
25.07.2017 r. Basen kąpielowy – spotkanie z ratownikiem, „Już pływam” oswojenie z wodą, zabawy w wodzie, gra w piłkę wodną. „Wielki Chińczyk”- gra plenerowa.
26.07.2017 r. Rajd górski na Czantorię.
27.07.2017 r. – „Igrzyska Olimpijskie” – zawody sportowe, gry i zabawy:  krykiet, mollki, ognisko, pieczenie kiełbasek.
28.07.2017 r. Wyjazd do kina do Bielska –Białej
W zależności od warunków pogodowych harmonogram zajęć może być modyfikowany.

 Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z gminy Strumień wstęp na siłownię w dniach od 17-28. 07. 2017 r. będzie bezpłatny, za okazaniem legitymacji szkolnej.
Harmonogram zajęć na półkoloniach